Twaalf milieu- en ontwikkelingsorganisaties hebben de duurzame kieswijzer www.klimaatkeuze.nl uitgebracht. De wijzer zet de standpunten van politieke partijen over energie en klimaatoplossingen op een rij en deelt scores uit voor de  duurzaamheid van dat beleid. De hoogste scores zijn voor de Partij voor de Dieren, Christen Unie en GroenLinks, de laatste plaats is voor de PVV. MOLCOM...