Posts tagged "Duurzaam"
Hoe bespaar jij energie op Warme Truiendag 2012?

Hoe bespaar jij energie op Warme Truiendag 2012?

Op vrijdag 10 februari 2012 vindt de Warme Truiendag weer plaats: de nationale energiebespaaractie waarbij elke Nederlander wordt opgeroepen om energie te besparen. Het idee van de Warme Truiendag is simpel: iedereen trekt een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaart 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. Mensen laten op deze...
Glocalisering en Slow Living: de waarde van aandacht en identiteit

Glocalisering en Slow Living: de waarde van aandacht en identiteit

Globalisering kennen we al, maar sinds enige tijd is ook de term glocalisering in zwang. Het wil zoveel zeggen als een behoefte naar lokale en regionale worteling. Je ziet dit het duidelijkst terug in de voedingsindustrie, maar ook organisaties en bedrijven kunnen uit deze trend waarde creëren. De week van de smaak die 1 tot...
Duurzame betrokkenheid van medewerkers

Duurzame betrokkenheid van medewerkers

Hoe creëer je betrokkenheid van medewerkers? Dat is een vraag waar veel organisaties mee worstelen. De Loch Fyne Oyster Bar uit het Schotse Cairndow heeft het onconventionele antwoord op deze vraag gevonden: maak alle medewerkers eigenaar. Dr David Erdal, Honorary Senior Research Fellow aan de universiteit van St. Andrews heeft een boek geschreven over hoe...
MVO: waarde creëren uit waarden

MVO: waarde creëren uit waarden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat erg in de belangstelling van zowel organisaties en overheden als consumenten. MVO betekent dat een organisatie onderneemt op zo’n manier dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve gevolgen hebben voor mensen (people), de aarde (planet) of het voortbestaan (profit) van het bedrijf. De laatste jaren verschuift dit steeds meer naar een filosofie waarbij...
Bent u een cultural creative?

Bent u een cultural creative?

De Cultural Creatives worden gekenmerkt door een keuze voor kwaliteit, in plaats van kwantiteit en zij kopen bewust producten en diensten die geen ecologische of maatschappelijke problemen veroorzaken. Je herkent een Cultural Creative aan de bewuste keuze voor voeding, energie en persoonlijke verzorging. Ze verwerpen niet zozeer de commercie of het bedrijfsleven, maar hebben wel een...