Posts tagged "Communicatie"
Glocalisering en Slow Living: de waarde van aandacht en identiteit

Glocalisering en Slow Living: de waarde van aandacht en identiteit

Globalisering kennen we al, maar sinds enige tijd is ook de term glocalisering in zwang. Het wil zoveel zeggen als een behoefte naar lokale en regionale worteling. Je ziet dit het duidelijkst terug in de voedingsindustrie, maar ook organisaties en bedrijven kunnen uit deze trend waarde creëren. De week van de smaak die 1 tot...
Inspiratie uit Schotland: Fairtrade Towns

Inspiratie uit Schotland: Fairtrade Towns

Vers terug van een schitterende huwelijksreis naar Schotland. Tot mijn aangename verrassing bleek het vrijwel onmogelijk om daar iets te vinden dat niet fair trade, biologisch, organisch, eco of anderszins duurzaam was. Talloze dorpen en steden waaronder St. Andrews hebben zich al jarenlang gekwalificeerd als Fairtrade Town. Het doel is ’to promote awareness of fair...
MVO: waarde creëren uit waarden

MVO: waarde creëren uit waarden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat erg in de belangstelling van zowel organisaties en overheden als consumenten. MVO betekent dat een organisatie onderneemt op zo’n manier dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve gevolgen hebben voor mensen (people), de aarde (planet) of het voortbestaan (profit) van het bedrijf. De laatste jaren verschuift dit steeds meer naar een filosofie waarbij...
Bent u een cultural creative?

Bent u een cultural creative?

De Cultural Creatives worden gekenmerkt door een keuze voor kwaliteit, in plaats van kwantiteit en zij kopen bewust producten en diensten die geen ecologische of maatschappelijke problemen veroorzaken. Je herkent een Cultural Creative aan de bewuste keuze voor voeding, energie en persoonlijke verzorging. Ze verwerpen niet zozeer de commercie of het bedrijfsleven, maar hebben wel een...
MVO & Social Media

MVO & Social Media

De opkomst van internet en social media heeft de aandacht voor en daarmee het belang van MVO versterkt.  De nieuwe media hebben gezorgd voor een enorme toename van de transparantie, mogelijkheden tot informatieuitwisseling en bewustwording. Mensen (stakeholders) zijn bovendien mondiger geworden en internet biedt een uitstekend platform om die mondigheid ten toon te spreiden. Voor...