MOLCOM ’s 4 Waarden voor MVO Communicatie

MOLCOM helpt organisaties om duurzaam verschil te maken door eerlijke en authentieke communicatie vanuit duurzaamheid. Vier waarden staan daarbij centraal: verantwoordelijkheid, authenticiteit, eerlijkheid en transparantie. Door te communiceren vanuit deze waarden wordt waarde gecreëerd. Waarde in de vorm van tijd, geld en positieve energie.

1. Verantwoordelijkheid

 • Duurzaamheid gaat om verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes en acties en de gevolgen die ze hebben voor je omgeving. Verdiep je dus in de belangen van belanghebbenden en leg de keuzes die je als organisatie maakt helder uit, (juist) ook als je weerstand ondervindt.
 • Pas je boodschap en middelen aan aan de belevingswereld en (on)mogelijkheden van de doelgroep. Zorg bijvoorbeeld dat je website op internet vindbaar is, vermijd publicaties die doorspekt zijn met jargon en gebruik voorbeelden die de doelgroep aanspreken.

2. Authenticiteit

 • Bepaal als organisatie en als individu waar je voor staat en wilt staan en welke bijdrage je levert en wilt leveren aan de wereld om je heen. Maatschappelijk ondernemen komt pas echt tot bloei en levert daardoor waarde op als het is verankert in de bedrijfsstrategie en een integraal onderdeel vormt van het dagelijks werk.
 • Authenticiteit gaat hand in hand met consequent en consistent handelen en communiceren. Dat vergroot je geloofwaardigheid en daarmee je reputatie.

3. Eerlijkheid

 • Werk met respect voor mens, dier en milieu omdat je oprecht vindt dat dat belangrijk is. Dit leidt tot goodwill, betrokkenheid en waardering van klanten, medewerkers en belanghebbenden. Bovendien zal de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering soepel verlopen als het een vanuit drijfveren geboren behoefte is om een positieve bijdrage te leveren.
 • Wees eerlijk over je motieven en belangen en zorg dat er een goede balans is tussen geven en nemen. Dat waarborgt een goede relatie met belanghebbenden op de lange termijn. Wees ook eerlijk als je iets niet gaat doen. Dit heeft ook te maken met transparantie: geef aan waar je nog aan werkt of wat nog niet zo duurzaam is als je zou willen. Dat schept vertrouwen.

4. Transparantie

 • De huidige wereld is vele malen transparanter dan die van onze ouders en grootouders. In plaats van deze toegenomen transparantie als een bedreiging te zien, doen organisaties er goed aan om er juist hun voordeel mee te doen. Organisaties die transparantie hebben omhelsd doen goede zaken doordat ze de mening van klanten, ook als die negatief is, zien als een kans om hun producten en diensten te verbeteren. Ze gaan de dialoog aan en vragen hun klanten actief om advies, bijvoorbeeld bij het bedenken van een nieuwe naam voor een product; alles om de klantenbinding en -tevredenheid te versterken. En met succes!
 • Transparante, duurzame communicatie vereist dat een organisatie actief laat zien op welke wijze producten worden geproduceerd, hoe de toeleveringsketen in elkaar zit en welke stappen concreet worden genomen om de duurzaamheid te waarborgen en in de toekomst te bevorderen.

MVO communicatie of communiceren over MVO
Duurzaam communiceren is belangrijk en communicatie over duurzaamheid maakt daar een vitaal onderdeel van uit. Communiceren over MVO laat je klanten, medewerkers en samenwerkingspartners immers weten wat jouw organisatie concreet doet op het gebied van duurzaamheid. MOLCOM Communicatieadvies helpt organisaties hierbij. Niet met een zouteloze opsomming van besparingen, grondstoffen en labels, maar door echt goed te kijken waar en hoe er precies waarde wordt gecreëerd.  En door deze waarde op een verantwoordelijke, eerlijke, authentieke en transparante manier te communiceren. Waarde kan allerlei vormen aannemen en is niet beperkt tot economische waarde. Denk bijvoorbeeld aan een toegenomen klantenbinding, werknemerstevredenheid, een soepel verlopen veranderingsproces of een evenement dat klanten werkelijk raakt.

Voor mensen en organisaties die verschil uit willen maken
De doelgroep van MOLCOM bestaat enerzijds uit organisaties waarvan de activiteiten inherent een maatschappelijk verantwoord karakter hebben, zoals gemeenten en onderwijsinstellingen en anderzijds uit commerciële organisaties die MVO en daarmee de waarden verantwoordelijkheid, authenticiteit, eerlijkheid en transparantie in hun bestaande activiteiten willen verankeren en daar doeltreffend over willen communiceren met als resultaat een versterkte reputatie.

Activiteiten die MOLCOM verzorgt zijn bijvoorbeeld:

 • opstellen van een strategisch communicatieplan
 • programma management van een evenement
 • advies over stakeholder engagement
 • advies over het inzetten van online social media
 • reputatie management
 • functioneel ontwerp website & usability & SEO advies
 • (eind)redactie
 • interim communicatieadvies

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op via (06) 14 21 66 55 of emke@molcom.nl