Blog
15 tips om mensen te activeren tot duurzaamheid

15 tips om mensen te activeren tot duurzaamheid

Begin juli gaf ik op uitnodiging van HIER opgewekt, hét kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven, twee workshops over leden werven en binden. Het was een erg leuke avond met enthousiaste en betrokken initiatiefnemers van lokale energiecoöperaties. Enorm tof om naderhand van diverse mensen te horen dat ze mijn tips al in de praktijk hebben gebracht. Daar doe ik het...
Overtuigen tot duurzaam gedrag met persuasieve technieken

Overtuigen tot duurzaam gedrag met persuasieve technieken

Wat een leuke reacties naar aanleiding van mijn samenvatting van college I, dank daarvoor! 🙂 Dat geeft inspiratie om ook voor het college van Dr. Reint Jan Renes (lector Hogeschool Utrecht en hoofddocent Wageningen Universiteit) een samenvatting te maken. Onderwerp: duurzaam beïnvloeden van gedrag met persuasieve technieken. Deze blogpost maakt deel uit van een serie...
Hebben energiebesparingscampagnes zin?

Hebben energiebesparingscampagnes zin?

Aangezien ik me elk jaar een half jaar bezig houdt met een energiebesparingscampagne, namelijk de Greenchoice Warme Truiendag van Het Klimaatverbond, was ik getriggerd door het artikel dat ingaat op of energiebesparingscampagnes zin hebben. Aangezien mijn bedrijf op aarde is om duurzaam verschil te maken, was ik opgelucht dat de conclusie was dat ze inderdaad...
Overtuigen tot duurzaam gedrag, deel II

Overtuigen tot duurzaam gedrag, deel II

In maart 2012 schreef ik het artikel ‘Overtuigen tot duurzaam gedrag, 6 tips‘. Twee jaar later vind ik het tijd om mijn kennis te verbreden en te verdiepen, vandaar dat ik de collegereeks ‘Psychologie voor Duurzaamheid’ van de Impact Academy volg. Op 22 januari vond het eerste college plaats. Rick van Baaren, hoogleraar Gedragsbeïnvloeding & Maatschappij...
Hoeveel energie kost uw 'normale' binnenklimaat?

Hoeveel energie kost uw ‘normale’ binnenklimaat?

Door de opkomst van centrale verwarming en airconditioning verwachten mensen dat het op kantoren, scholen en instanties altijd tussen de 20 en 23 graden is. Je kunt jezelf de vraag stellen hoe reëel en wenselijk dat is. En vooral: hoeveel energie dat kost. Dit artikel verscheen eerder in Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer. Door de opkomst van centrale verwarming...
Overtuigen tot duurzaam gedrag: 6 tips

Overtuigen tot duurzaam gedrag: 6 tips

In de communicatie is niets zo ingewikkeld als mensen ervan te overtuigen om hun gedrag blijvend te veranderen. Het beïnvloeden van kennis en houding is een peulenschil vergeleken bij het beïnvloeden van gedrag. Als je mensen op de man of vrouw af vraagt of ze voor de bioindustrie zijn, voor de bouw van kolencentrales of voor kinderarbeid, dan...
Glocalisering en Slow Living: de waarde van aandacht en identiteit

Glocalisering en Slow Living: de waarde van aandacht en identiteit

Globalisering kennen we al, maar sinds enige tijd is ook de term glocalisering in zwang. Het wil zoveel zeggen als een behoefte naar lokale en regionale worteling. Je ziet dit het duidelijkst terug in de voedingsindustrie, maar ook organisaties en bedrijven kunnen uit deze trend waarde creëren. De week van de smaak die 1 tot...
Het Energie- en Klimaattijdperk: de toekomst is groen, plat, vol & warm

Het Energie- en Klimaattijdperk: de toekomst is groen, plat, vol & warm

Ik ben een boek aan het lezen van Thomas L. Friedman. In ‘De toekomst is groen – warm, plat en vol’ schets hij een scherpzinnig en vrijwel allesomvattend beeld van het huidige tijdsgewricht. Zoals je van een columnist van de New York Times mag verwachten is het goed gedocumenteerd en leest het prettig. Het boek,...
Duurzame betrokkenheid van medewerkers

Duurzame betrokkenheid van medewerkers

Hoe creëer je betrokkenheid van medewerkers? Dat is een vraag waar veel organisaties mee worstelen. De Loch Fyne Oyster Bar uit het Schotse Cairndow heeft het onconventionele antwoord op deze vraag gevonden: maak alle medewerkers eigenaar. Dr David Erdal, Honorary Senior Research Fellow aan de universiteit van St. Andrews heeft een boek geschreven over hoe...
Inspiratie uit Schotland: Fairtrade Towns

Inspiratie uit Schotland: Fairtrade Towns

Vers terug van een schitterende huwelijksreis naar Schotland. Tot mijn aangename verrassing bleek het vrijwel onmogelijk om daar iets te vinden dat niet fair trade, biologisch, organisch, eco of anderszins duurzaam was. Talloze dorpen en steden waaronder St. Andrews hebben zich al jarenlang gekwalificeerd als Fairtrade Town. Het doel is ’to promote awareness of fair...
MVO: waarde creëren uit waarden

MVO: waarde creëren uit waarden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat erg in de belangstelling van zowel organisaties en overheden als consumenten. MVO betekent dat een organisatie onderneemt op zo’n manier dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve gevolgen hebben voor mensen (people), de aarde (planet) of het voortbestaan (profit) van het bedrijf. De laatste jaren verschuift dit steeds meer naar een filosofie waarbij...
Bent u een cultural creative?

Bent u een cultural creative?

De Cultural Creatives worden gekenmerkt door een keuze voor kwaliteit, in plaats van kwantiteit en zij kopen bewust producten en diensten die geen ecologische of maatschappelijke problemen veroorzaken. Je herkent een Cultural Creative aan de bewuste keuze voor voeding, energie en persoonlijke verzorging. Ze verwerpen niet zozeer de commercie of het bedrijfsleven, maar hebben wel een...