Uit afval dat anders zou worden weggegooid of verbrand een waardevolle grondstof maken voor de chemische industrie? Daar gaat  een consortium van maar liefst 12 partijen de komende 18 maanden mee aan de slag. Uit gft, luiers, zeefgoed en mest worden aromaten gewonnen die onder meer worden gebruikt voor de productie van plastic. Met dit innovatieve Waste2Aromatics project van Shared Research Center Biorizon komen de circulaire economie en de commerciële productie van bio-aromaten tegen marktconforme prijzen een flinke stap dichterbij.

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie: 40% van de chemicaliën is aromatisch van aard. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie en dat leidt tot een aanzienlijke uitstoot van CO2. “Dit is dan ook een belangrijk mijlpaal”, zegt Monique Wekking, business development manager Biorizon/TNO. “Eind vorig jaar hebben we overtuigend bewezen dat het mogelijk is om furanen – de grondstof voor aromaten – succesvol op labschaal te kunnen omzetten uit afvalstromen zoals gft. Toen bleek de business case al veelbelovend en daarom schalen we nu verder op en werken we richting ons ultieme doel: commerciële productie van bio-aromaten.”

Unieke samenwerking: open innovatie met de gehele keten

Dit vervolgproject is uniek door het brede consortium dat de hele keten vertegenwoordigt. Van afvalbedrijven (Orgaworld, AEB, Twence, Vereniging Afvalbedrijven, Knowaste) tot waterzuiveraars (Stowa, Waternet) en van organisaties (Biobased Delta, Havenbedrijf Amsterdam) tot een ontwerper en bouwer van pilot facilities (Zeton). Tot slot – en niet onbelangrijk – is met het petrochemisch bedrijf en producent van polymeren SABIC ook een gebruiker van aromaten vertegenwoordigd.

TNO coördineert het Waste2Aromatics project onder de vlag van Shared Research Center Biorizon en levert in dit project ook de technologie die nodig is voor de conversie van de afvalstromen. Het project, dat een omvang heeft van ruim 1,3 miljoen euro, wordt voor 46% gefinancierd door het industriële consortium en voor 53% door het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Chemie.

Van heterogeen afval, via furanen naar aromaten

Om bio-aromaten uit luiers, gft, mest en zeefgoed (papiervezels afkomstig van waterzuiveraars) te produceren, moet de (hemi)cellulose die in de organische fractie aanwezig is, worden omgezet naar furanen. Voor deze chemisch-katalytische conversie worden twee technologieën gebruikt die zich reeds op labschaal hebben bewezen: de superheated steam (SHS) technologie en de bi-phasic reactor (BPR) technologie.

Biorizon’s programmalijn ‘Suikers naar Aromaten’, waarin het Waste-2-Aromatics project een cruciale rol speelt door het ontwikkelen van technologie om goedkope furanen te kunnen leveren.

Dit project is erop gericht de opbrengst te verbeteren, productiekosten te verlagen en het vertrouwen in de technologieën te vergroten door opschaling van laboratoriumschaal naar testschaal (liter/uur). Daarnaast is er veel aandacht voor de voorbehandeling van de afvalstromen, het benutten van restproducten en natuurlijk de business case. Het uiteindelijke doel van dit project is de oplevering van een blauwdruk voor een pilotfabriek voor de conversie van afval in furanen die tegen 2019 bij één van de afvalverwerkende bedrijven operationeel kan zijn.

Winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot. Door afvalstromen als grondstof te gebruiken, draagt Biorizon bij aan de transitie naar een circulaire economie en biedt het een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Meer informatie

  • Meer informatie over Biorizon: www.biorizon.eu
  • Word lid van de Biorizon Community: www.biorizon.eu/community
  • Bekijk een uitgebreide management summary met de belangrijkste resultaten van de vorige fase van het Waste2Aromatics project, inclusief beeldmateriaal in de Biorizon Community Library: www.biorizon.eu/community/library
  • Als u meer wilt weten over (participatie in) Waste2Aromatics of over Biorizon kunt u contact opnemen met Monique Wekking +31 (0)6 46 84 73 58.