Green Chemistry CampusHet FD berichtte onlangs over een miljoenensubsidie die onder anderen aan de Green Chemistry Campus is toegekend voor het opstarten van grootschalig onderzoek naar de winning van aromaten uit plantaardig restmateriaal.

Ondernemers en onderzoeksinstituten in het zuiden van het land krijgen een miljoenensubsidie voor vergroening van de chemische sector. Zij kunnen met de geldmiddelen grootschalig onderzoek opstarten naar de winning van aromaten uit plantaardig restmateriaal. Er komen daarvoor proefinstallaties op locaties in Bergen op Zoom en Geleen.

Dit hebben betrokken partijen dinsdag bekendgemaakt. De deelnemers in dit project kunnen in totaal beschikken over een budget van €11,3 mln. Daarvan is €4,5 mln in de vorm van subsidies beschikbaar gesteld door de EU, het Rijk en de provincies. De rest is afkomstig van bedrijven en onderzoeksinstellingen, waaronder TNO, Nettenergy en de ontwikkelaar van biobrandstoffen Progression Industry.

De nieuwe fondsen maken het mogelijk om innovatie op het gebied van bio-aromaten naar een hoger plan te tillen. Aromaten behoren tot de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie en worden op dit moment nog gewonnen uit aardolie. Door over te stappen op plantaardig restmateriaal neemt de afhankelijkheid van aardolie af en daalt ook de CO2-uitstoot.

De initiatiefnemers denken hiermee een winstgevend en duurzaam perspectief te bieden voor de chemische sector en de toeleverende industrie.

De proefnemingen met bio-aromaten zijn voorzien op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. ‘We gaan daar demohallen inrichten voor grootschalig en volcontinu onderzoek’, verklaart Dennis van der Pas, operationeel verantwoordelijk voor de locatie in Bergen op Zoom, die is gevestigd op het terrein van chemiebedrijf Sabic. Het project ontstijgt hiermee de laboratoriumfase. De volgende stap is het inrichten van proeffabrieken.

De twee campussen behoren tot de vijf Centres for Open Chemical Innovation in Nederland. Het is volgens Van der Pas voor het eerst dat twee van zulke locaties via proeftuinen met elkaar worden verbonden. ´We hebben op deze manier een unieke, regio-overschrijdende samenwerkingsvorm tot stand gebracht.´

Bron: FD

 

Dit artikel verscheen naar aanleiding van een door MOLCOM Communicatieadvies opgesteld en verspreid persbericht in opdracht van Green Chemistry Campus.