olifantsgrasDe Green Chemistry Campus verwelkomt NNRGY Crops als nieuwe vestiger. NNRGY teelt olifantsgras op braakliggende grond en maakt er biobased producten van voor de lokale markt. Op de Campus versnellen bedrijven hun biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. NNRGY komt naar de Campus om samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe producten uit olifantsgras dat veel cellulose en lignine bevat.

 

 

NNRGY omarmt hele biobased keten

NNRGY Crops is teler, grondstoffenproducent, productontwikkelaar en verkoper ineen; de hele biobased keten wordt geïntegreerd. Op braakliggende grond verbouwt NNRGY Miscanthus Giganteus, beter bekend als olifantsgras. Van dit snel groeiende gewas maakt het bedrijf ‘Hierpapier’ dat wordt afgezet op de lokale markt. NNRGY bevindt zich nu in een productontwikkelingsfase waarbij uit olifantsgras ‘hardhouten’ terrasplanken en schuttingdelen zullen worden gecreëerd. De ambitie: het 3D-printen van biobased bouwmaterialen.

Co-creatie rond biopolymeren & bio-aromaten 

Jan-Govert van Gilst van NNRGY Crops: “Begin september was ik te gast op de Green Chemistry Campus en daar heb ik zo veel waardevolle contacten gelegd dat ik diezelfde avond heb besloten om mijn bedrijf op de Campus te vestigen. Ik zie verschillende kansrijke mogelijkheden tot co-creatie, bijvoorbeeld op het gebied van biopolymeren. Verder zie ik logische verbanden met het op de Campus gevestigde Shared Research Center Biorizon als het gaat om de ontwikkeling van bio-aromaten uit cellulose en lignine. Daarnaast heb ik de ambitie om de productiemethodiek van Hierpapier verder te optimaliseren en Campus vestiger Millvision heeft al aangegeven ons daarbij te willen helpen. Op de Campus heb ik hoogwaardige faciliteiten, specialistische technologische kennis en een community van gedreven biobased ondernemers onder handbereik. Ik kijk er dus echt naar uit om hier aan de slag te gaan!”

Missie om ontbossing van regenwoud tegen te gaan

Van Gilst heeft een persoonlijke drijfveer om met NNRGY Crops een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. In het regenwoud van Borneo zag hij met eigen ogen hoe op grote schaal bos wordt gekapt om grond vrij te maken voor palmolieplantages. In Nederland hebben we door de economische tegenwind juist te maken met maar liefst 70.000 hectare braakliggende grond (2 keer de oppervlakte van Texel) waar de komende decennia niets mee gebeurt. Door op deze grond olifantsgras te telen wordt de bodem optimaal benut, terwijl aan de andere kant van de wereld bomenkap en milieuvervuilend transport worden vermeden.

Olifantsgras ideale grondstof voor biobased innovaties

Olifantsgras is een uniek gewas: na het planten kan er vanaf het derde jaar 20 jaar lang 20 ton droge stof per hectare geoogst worden zonder het opnieuw te hoeven planten. Het gewas vergt nauwelijks onderhoud, er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en het neemt vier keer zoveel CO2 op dan een bomenbos. In tegenstelling tot veel andere groene grondstoffen is de oogst van olifantsgras van nature vochtarm (15% vocht) en vrij van verontreinigingen zoals zand. Goed nieuws voor biobased ondernemers die het olifantsgras direct kunnen verwaarden in biobased materialen, chemicaliën of coatings! Tot slot, en niet geheel onbelangrijk, oogt het gewas ook aantrekkelijk: bij de ingang van het Campus Innovation Center van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom worden bezoekers verwelkomd door vriendelijk wuivend olifantsgras.

 

MOLCOM Communicatieadvies verzorgt sinds 2012 de marketing & communicatie van de Green Chemistry Campus.