suikerbietDoor het afschaffen van het suikerquotum in 2017 kan West-Europa wereldwijd koploper worden in het economisch produceren van chemische bouwstenen en producten uit suikers. Dat blijkt uit een studie die Deloitte vandaag presenteert. Nederland is volgens Deloitte bij uitstek een land dat concurrerend kan opereren op dit terrein. In Zuidwest-Nederland zet de Biobased Delta – als chemische ‘sweet spot’ van Europa – reeds vól in op het chemisch verwaarden van suikers. Deze studie bevestigt de kansrijkheid van de ingezette koers. Een mooie opsteker voor de regio én voor de verduurzaming van de economie.

Afschaffing suikerquotum creëert nieuwe marktkansen

De studie ‘Opportunities for the fermentation-based chemical industry. An analysis of the market potential and competitiveness of North-West Europe‘ van Deloitte wordt vandaag tijdens ‘The Chemical Conference’ in Utrecht gepresenteerd. Aan het onderzoek, dat op verzoek van het Biorenewables Business Platform is uitgevoerd, hebben bedrijven uit de hele waardeketen hun bijdrage geleverd: Suiker Unie, KWS, Corbion, AkzoNobel, DSM en Rabobank.

De aanleiding voor het onderzoek vormt de beslissing van de Europese Unie om het suikerquotum vanaf 2017 af te schaffen. Daardoor bezit Europa voor het eerst zélf grootschalig de grondstof van de toekomst. Dit biedt kansen voor de primaire sector om tot nieuwe verdienmodellen te komen en daarmee is het een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Behalve voor voedsel ontstaat een lucratieve markt voor het valoriseren van suiker in waardevolle chemische bouwstenen en producten. Deze vormen een biobased en duurzaam alternatief voor chemicaliën uit fossiele bronnen.

Willem Sederel, directeur van Biobased Delta, het triple helix cluster in Zuidwest-Nederland dat ontwikkelingen in de agro-, tuinbouw- en chemische sector met elkaar verbindt.: “Met veel interesse heb ik kennis genomen van deze studie. De aanbevelingen bieden grote kansen voor ons land. In Zuidwest-Nederland zijn van oudsher alle ingrediënten aanwezig om in deze nieuwe markt wereldwijd concurrerend te opereren: de hoge concentratie van zowel agrarische bedrijven als chemische industrie, de strategische ligging tussen twee wereldhavens plus een sterke logistieke sector. Wij pakken dan ook graag de handschoen op om de ‘sweet spot’ van Europa te worden. Sterker nog: daar zijn we samen met de industrie, overheid en het onderwijs al volop mee bezig.”

Biobased Delta Europese chemische ‘sweet spot’

Het via bioraffinage verwaarden van suikers in chemicaliën is voor de Biobased Delta een belangrijk speerpunt. Suikers vormen een goede basis voor chemische bouwstenen en producten en in de regio zijn veel agrariërs actief die suikerbieten verbouwen. In de Biobased Delta worden chemische bouwstenen niet alleen uit eerste generatie suiker (uit de suikerbiet) gewonnen, maar ook uit suikers uit onder meer hout en zetmeel. In een tweede route worden chemische bouwstenen gewonnen uit de suikers die lignocellulose (de stof die planten stevigheid geeft) bevat. Daaruit worden vervolgens tweede generatie suiker en lignine (de stof die stevigheid geeft aan hout) gewonnen.

Dat de Biobased Delta een ‘sweet spot’ is voor het verwaarden van suiker zien ook TNO en het Vlaamse VITO. Deze kennisinstellingen werken in Bergen op Zoom op de Green Chemistry Campus samen in Biorizon. Dit Shared Research Center onderzoekt samen met de industrie hoe hoogwaardige, functionele aromaten uit suikers en lignine (een restproduct van de papierindustrie) kunnen worden ontwikkeld in plaats van uit fossiele bronnen.

Biobased ecosysteem dat in 2020 3.000 nieuwe banen oplevert

De Green Chemistry Campus, een incubator voor biobased ondernemers, is een van de toplocaties binnen de Biobased Delta. Hier werken innovatieve bedrijven zoals Progression Industry, Nettenergy en Millvision gezamenlijk aan het ontwikkelen van biobased materialen, chemicaliën en coatings. Deze zomer noemde minister Dijsselbloem de Campus tijdens de Nassau-lezing nog een lichtend voorbeeld van de symbiose tussen agro en chemie. En VNCI-directeur Colette Alma noemde Zuidwest-Nederland in Het Financieele Dagblad als voorbeeld van een regio die met de Green Chemistry Campus succesvol inzet op de biobased economy.

Zo is samen met andere toplocaties zoals Nieuw Prinsenland, de Biotech Campus Delft met de Bioprocessing Pilot Facility, Plant One in de Botlek, Biobase Europe met de Pilot Plant in Gent en de Biobased Innovations Garden, de industrie, verschillende overheden en Center of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences een ecosysteem gecreëerd dat deze regio concurrerend maakt op het gebied van het chemisch verwaarden van suiker.

Uit onderzoek van adviesbureau CE-Delft blijkt dat de voortvarende ontwikkeling van dit biobased ecosysteem ervoor kan zorgen dat Zeeland en West-Brabant in 2020 bijna 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen zullen tellen. De positionering van de Biobased Delta als chemische ‘sweet spot’ van Europa zal hier een positieve, duurzame bijdrage aan leveren.

Over de Biobased Delta

De stichting Biobased Delta is het triple helix cluster in Zuidwest-Nederland dat ontwikkelingen in de agro-, tuinbouw- en chemische sector met elkaar verbindt. Onder de vlag van de Biobased Delta versterken ondernemers, kennisinstellingen en overheden de koploperspositie van Zuidwest-Nederland in de biobased economy. De focus ligt op groene grondstoffen, groene bouwstenen en een duurzame procesindustrie. Daarbij probeert Biobased Delta een optimale verbinding met educatie en opleidingsinstellingen te realiseren.

De ambities van de Biobased Delta houden niet op bij de Nederlandse grens: in een voortvarend tempo wordt gebouwd aan hét Europese biobased cluster waar agro en chemie samenkomen. Er wordt nu al intensief samengewerkt met Vlaanderen, Frankrijk en Canada en ook Duitsland (o.a. Noord-Rijnland-Westfalen) en Finland (o.a. VTT) tonen serieuze interesse om samen op te trekken. Zo ontstaat een regionaal cluster met een mondiale slagingskans.

 

MOLCOM Communicatieadvies heeft dit persbericht op verzoek van de Green Chemistry Campus geschreven.