Eind maart 2013 vonden biobased ondernemers en technologische kunstenaars elkaar tijdens de aftrap van de biobased proeftuin van 2018|Eindhoven | Kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018 op de Green Chemistry Campus. MOLCOM Communicatieadvies heeft begin 2012 duurzaamheid, waaronder biobased art, in het bidbook van 2018|Eindhoven verwerkt. De biobased proeftuin is hier een direct voortvloeisel uit.

In de biobased proeftuin gaan internationaal vermaarde, in materialen gespecialiseerde technologische kunstenaars in een pressure cooker setting aan de slag met gedreven biobased ondernemers om samen naar onvermoede mogelijkheden van biobased materialen te kijken. Van fossiele substitutie naar biobased marktkansen!

Van fossiele substitutie naar biobased marktkansen!
Nu is de dagelijkse praktijk dat biobased materialen een zo goed mogelijke kopie moeten vormen van fossiel gebaseerde materialen. Ze moeten dezelfde eigenschappen hebben en dezelfde functie kunnen vervullen. Deze eenzijdige focus op substitutie laat een enorm potentieel aan toepassingen van biobased materialen onbenut. Dit is het potentieel van serendipiteit: het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. Denk aan penicilline, coca cola en de post-it! Ook op het terrein van biobased innovaties zijn dergelijke onverwachte vondsten te verwachten.

Biomimicry
De natuur kan daarbij een waardevolle inspiratiebron vormen. Volgens het principe van biomimicry wordt gekeken naar de manier waarop de natuur oplossingen biedt voor hedendaagse uitdagingen. Klittenband, zelfhelend plastic en vliegtuigvleugels zouden nooit zijn ontwikkeld zonder inspiratie uit de natuur.