2018brabantMOLCOM Communicatieadvies heeft op verzoek van het Programmabureau van 2018Brabant een bijdrage geleverd aan het bidbook door een artikel te schrijven over de invloed van kunst en cultuur in Brabant op de transitie naar een duurzame samenleving. Daarnaast heeft MOLCOM 10 culturele projecten uit het bidbook doorontwikkeld op duurzaamheid. Het motto van 2018Brabant is ‘De kunst van het samenleven’.


2018Eindhoven bidbook versie 1 gepresenteerd

Het doel van de Culturele Hoofdstad van Europa is de rijkdom en verscheidenheid van de Europese culturen uit te dragen en te zorgen dat Europeanen elkaar beter leren kennen. Eindhoven stelt zich, mede namens Breda, Helmond, Den Bosch, Tilburg en de provincie Brabant kandidaat voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Op woensdag 4 april werd versie 1 van het bidbook gepresenteerd aan alle mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd:

2018Brabant groepsfoto

2018Eindhoven bidbook versie 1Download het 2018Eindhoven Bidbook en lees het stuk over duurzaamheid op blz. 144. MOLCOM Communicatieadvies heeft de volgende projecten uitgewerkt op duurzaamheid:

1. De Tuin | United
2. Faveladorp
3. New Tribal Labyrinth
4. Kunst in Kloosters
5. Carnaval
6. Van Gogh
7. City Park City
8. Iconen in het landschap
9. European Textile Talent
10. Kunsttrimbaan

 

Joy Arpots – adjunct artistiek leider van 2018Brabant – zegt hierover:

“Emke Mol heeft een deskundige bijdrage op het gebied van duurzaamheid geleverd aan het bidbook-in-wording van 2018Eindhoven|Brabant. Naast een grote kennis van zaken beschikt Emke eveneens over een gedreven enthousiasme en een inventieve dosis creativiteit.”

Bekijk de video over 2018Brabant:


Het proces tot de verkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
In januari 2013 is de preselectie van de shortlist. Daarna kiest in september 2013 een vakjury de Nederlandse kandidaat met het beste plan. Uiteraard beoordeelt zij de plannen vanuit het Europese perspectief; is er voldoende aandacht voor de culturele diversiteit in Europa en voor de verbinding tussen burgers, steden en regio’s? Vooral daarom is BrabantStad de ultieme kandidaat. Want met behoud van de eigen identiteit vormen de vijf steden en het ommeland gezamenlijk een stedelijk netwerk dat groter en sterker is dan elke stad afzonderlijk. In mei 2014 volgt dan de officiële benoeming Nederlandse Culturele Hoofdstad Europa. Vanaf dat moment is er vier jaar tijd om het culturele programma voor 2018 te ontwikkelen en de stad en de regio klaar te maken voor honderdduizenden bezoekers.