Op vrijdag 10 februari 2012 vindt de Warme Truiendag weer plaats: de nationale energiebespaaractie waarbij elke Nederlander wordt opgeroepen om energie te besparen. Het idee van de Warme Truiendag is simpel: iedereen trekt een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaart 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot.

Mensen laten op deze dag aan elkaar zien wat zij doen voor het klimaat. Thuis, op school of op het werk. De dag is, net als bijvoorbeeld de Dag van de Duurzaamheid een moment om over behaalde of toekomstige energiebesparingdoelstellingen te communiceren. En biedt een podium voor acties om het belang van energiebesparing bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen en om te zetten in een daad: zet je thermostaatknop één of twee graden lager en trek een warme trui aan!

Maar liefst 40% van ons energieverbruik gaat naar warmte. Wereldwijd is maar liefst 70% van de uitstoot van CO2 te voorkomen door in te zetten op energiebesparing met gebruik van bestaande techniek en kennis. De trui staat symbool voor alles wat je zelf als individu en als groep kunt doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Achtergrond van de Warme Truiendag
De Warme Truiendag is een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland, een vereniging van meer dan 150 lagere overheden met een vooroplopend klimaatbeleid. De dag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het klimaatverdrag van Kyoto. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Oostenrijk en Canada wordt op de verjaardag van Kyoto aandacht gevraagd voor duurzaam energiegebruik.

MOLCOM Communicatieadvies helpt het Klimaatverbond om de Warme Truiendag ook dit jaar weer de aandacht te geven die het verdient. Heb je een tip? Laat het me weten!