Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar bijna alles om ons heen is van aardolie gemaakt: van plastic flessen tot piepschuim en van cd’s tot schoenzolen. Aardolie wordt steeds schaarser, duurder en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Niet verwonderlijk dus dat men naarstig op zoek is naar een alternatief. Dat alternatief lijkt nu voorhanden in de vorm van biopolymeren: plastic op basis van landbouwafval. In Bergen op Zoom is onlangs een speciale Green Chemistry Campus geopend om startende ‘biobased’ ondernemers te helpen tot wasdom te komen.

De componenten van een succesvolle Biobased Economy
Biobased wil zeggen dat natuurlijke grondstoffen, zoals suikerbietenpulp, aardappelschillen of maisafval worden ingezet voor het produceren van bioplastic. Door het gebruik van landbouwafval als grondstof wordt er niet geconcurreerd met de voedselvoorziening. Bovendien wordt er een gesloten kringloop gecreëerd: afval bestaat niet meer, maar vormt een grondstof voor een nieuw product. In onderstaande video wordt het uitgelegd:

Voor een succesvolle biobased economy zijn er drie zaken van belang:

  1. voldoende regionaal aanbod van groen afval uit de landbouw
  2. bedrijven met chemische kennis en faciliteiten
  3. een grootschalige logistieke sector

Al deze cruciale factoren komen op een unieke manier samen in West Brabant en Zeeland. Er is een grote zogeheten agrofood industry, chemische bedrijven zoals SABIC zijn hier al decennia lang gevestigd en wat te denken van de havens in Rotterdam en Antwerpen. Het is dus geen toeval dat de Green Chemistry Campus juist in Bergen op Zoom is neergestreken op het terrein van chemiereus SABIC Innovative Plastics.

De Green Chemistry Campus
De Campus is een samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en onderwijs in West Brabant en Zeeland. Doordat deze regio internationaal onderscheidend wil worden op het gebied van green chemistry wordt er de komende decennia een grote vraag verwacht naar goed opgeleide professionals. Vandaar dat Avans Hogeschool, onderwijspartner van de Green Chemistry Campus, binnenkort een biobased HBO-opleiding lanceert die studenten klaar moet stomen voor de biobased economy. Nu besteedt de opleiding Chemische Technologie van Avans al aandacht aan biopolymeren. Er is zelfs een studentenonderneming, eYeXD (overigens geen onderdeel van de GCC), gestart met de productie van sieraden op basis van biopolymeren. Deze onderneming moet ook middelbare scholieren enthousiasmeren voor chemische technologie.

Urgentie van de Biobased Economy
Reeds in 1850 zijn de zogenaamde biopolymeren al ontdekt als basis voor ‘bio plastic’, maar niet eerder werd de urgentie zo gevoeld als nu. Door de opkomst van nieuwe grote economieën in landen als Brazilië, Rusland, India en China is er een stijgende vraag naar plastic. Tegenover die stijgende vraag staan stijgende olieprijzen en een schaarste aan olie. Bovendien wordt de CO2-uitstoot door bedrijven steeds duurder betaald. Al deze factoren zorgen ervoor dat de wereld nu echt klaar is voor de biobased economy. De basis ligt er, maar er is nog een (lange) weg te gaan om op grote schaal, goed toepasbare biopolymeren te produceren. West-Brabant en Zeeland zijn in elk geval klaar voor de toekomst.

In de woorden van Avans-topman Paul Rüpp: “De overgang naar nieuwe grond- en brandstoffen kan wereldwijd een heel belangrijke verandering worden. Wij willen daarin niet trendvolgend maar trendsettend zijn.”

Marketing Communicatie Green Chemistry Campus
MOLCOM Communicatieadvies verzorgt per 1 oktober 2012 de marketing communicatie voor de Green Chemistry Campus. Zie je kansen? Laat het me weten op emke@molcom.nl