Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat erg in de belangstelling van zowel organisaties en overheden als consumenten. MVO betekent dat een organisatie onderneemt op zo’n manier dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve gevolgen hebben voor mensen (people), de aarde (planet) of het voortbestaan (profit) van het bedrijf. De laatste jaren verschuift dit steeds meer naar een filosofie waarbij de bedrijfsactiviteiten juist een positieve invloed hebben op één of meer van de drie P’s: people, planet, profit. Denk hierbij aan sociale innovatie projecten waarbij bijvoorbeeld dove mensen in een lawaaïge machinefabriek werken of aan een Cradle to Cradle bedrijfsstrategie waarbij het ‘afval’ als grondstof dient van een andere organisatie.

Organisaties realiseren zich meer en meer dat argumenten om MVO in de bedrijfsdoelstellingen en –strategie op te nemen, moeten passen bij de eigen historie, het erfgoed en de ambities. Redenen die niet verder gaan dan ‘omdat iedereen er iets mee doet’, ‘omdat de overheid of de branche het verplicht stelt’ of ‘omdat het mooie marketingkansen biedt’ volstaan niet langer in de ogen van de kritische en veeleisende consument. Enkel organisaties die MVO op zowel de lange als de korte termijn op een authentieke en natuurlijke manier in hun bedrijfsdoelstelingen en –strategie integreren, profiteren van de voordelen.

De voordelen zijn legio. Organisaties die MVO op een effectieve manier integreren, kunnen op veel terreinen waarde creëren:

People

  • Sociale Innovatie: bijv. benutten van de positieve kanten van mensen met een beperking in het arbeidsproces. Bijv. mensen met het syndroom van Down in de bediening, dove mensen in een lawaaiige machinefabriek.
  • Werknemerstevredenheid: bijv. door flexibele werktijden aan te bieden, opleiding.
  • Klantenbinding: bijv. door de ASN Bank die in zijn ledenblad laat zien wat de positieve effecten zijn op mens, rendement en natuur.

Planet

  • Risico management: bijv. door strenge milieuregels voor te zijn en zo concurrentievoordeel te behalen.
  • Efficiency: door bijv. afval als grondstof te leveren aan een andere organisatie, door verpakkingsmateriaal terug te laten komen en her te gebruiken (closed loop) of door de omvang van een (verpakt) product te verkleinen waardoor de transportkosten en de CO2 uitstoot afnemen.

Profit

  • Reputatie: bij shareholders, klanten en (potentiële) werknemers. Een goede reputatie komt o.a. direct en indirect naar voren in klantloyaliteit, het verloop van werknemers en de investeringsbereidheid van investeerders.
  • Door Efficiency (zie onder Planet) kunnen grote kostenbesparingen worden gerealiseerd.