De Cultural Creatives worden gekenmerkt door een keuze voor kwaliteit, in plaats van kwantiteit en zij kopen bewust producten en diensten die geen ecologische of maatschappelijke problemen veroorzaken. Je herkent een Cultural Creative aan de bewuste keuze voor voeding, energie en persoonlijke verzorging. Ze verwerpen niet zozeer de commercie of het bedrijfsleven, maar hebben wel een hekel aan massaproductie en de eenzijdige nadruk op economisch succes. Het zijn bijzonder kritische consumenten die worden gedreven door onderwerpen als ecologie, sociale gelijkheid, aandacht voor de omgeving en kritiek op materialisme. Onderzoeksbureau Market Response maakt onderscheid tussen drie typen ondernemingen:

  1. Allereerst zijn er bedrijven zoals Max Havelaar en de Tridios Bank die altijd al voor de cultural creatives werkten.
  2. Dan zijn er organisaties die zich in de kern al richtten op de cultural creatives, maar niet wisten welke naam ze erop konden plakken, bijvoorbeeld dagblad Trouw. Daar werken idealisten die schrijven voor idealisten, over filosofie bijvoorbeeld en de directe leefomgeving.
  3. Ten derde zijn er bedrijven die zich in wezen niet op de cultural creatives richten, maar dat misschien wel willen gaan doen. Witgoedketen BCC bijvoorbeeld, die meer aandacht aan duurzaamheid wil geven.

Volgens de NIMA vormen cultural creatives een groeimarkt waar op dit moment vijftien procent van de Nederlanders toe behoort. MarketResponse concludeert dat deze groep de komende jaren sterk zal groeien tot 25 á 30 procent van de Nederlandse bevolking. Met name de toenemende welvaart zorgt er volgens dit bureau voor dat een mentaliteitsontwikkeling die al sinds de jaren zestig zichtbaar is, overgaat in een gedragsontwikkeling. Volgens de laatste meting van MarketResponse (maart 2011) zijn er nu 1,7 miljoen volwassen consumenten in Nederland die een duurzame levensstijl nastreven.

Bron: Market Response