De opkomst van internet en social media heeft de aandacht voor en daarmee het belang van MVO versterkt.  De nieuwe media hebben gezorgd voor een enorme toename van de transparantie, mogelijkheden tot informatieuitwisseling en bewustwording. Mensen (stakeholders) zijn bovendien mondiger geworden en internet biedt een uitstekend platform om die mondigheid ten toon te spreiden.

Voor organisaties ligt er een uitdaging om on- en offline een effectieve dialoog met stakeholders aan te gaan. Dat impliceert dat men moet weten wie de stakeholders zijn, welke belangen ze hebben en dat er een duidelijke visie is hoe hier mee om wordt gegaan.

Om MVO werkelijk succesvol te integreren in de bedrijfsstrategie en om er de vruchten van te plukken is effectieve communicatie onontbeerlijk. Zonder heldere, open en aantrekkelijke communicatie kan een organisatie nog zo duurzaam bezig zijn, de doelgroep zal het niet opmerken.

Communicatie over MVO stelt hoge eisen. Het is de kunst om de unieke onderdelen van een MVO-strategie te selecteren en die op een consistente, open en heldere manier te communiceren naar de verschillende stakeholders.