Actuele content op websites opdrachtgevers

Actuele content is te vinden op de websites van mijn opdrachtgevers: Green Chemistry Campus Biorizon
Pleidooi voor 'innovation return on investment'

Pleidooi voor ‘innovation return on investment’

Donderdag 18 mei bezocht David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het ministerie van Economische Zaken de Green Chemistry Campus om te horen wat er in de regio rond Bergen op Zoom gebeurt als het gaat om biobased innovaties. Een hoop, was de conclusie! Maar de aanwezigen concludeerden ook dat er nog een hoop te...
Rijden op CO2: VoltaChem schaalt duurzame productie mierenzuur op

Rijden op CO2: VoltaChem schaalt duurzame productie mierenzuur op

Kooldioxide (CO2) is vooral bekend als broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Minder bekend is dat het ook een grondstof kan vormen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën. In een consortium van Shared Innovation Program VoltaChem werken zes partners de komende 2 jaar aan een project waarin CO2 met duurzaam...
Biorizon in TV show Booming Brabant

Biorizon in TV show Booming Brabant

Afgelopen week was het op de Green Chemistry Campus gevestigde Shared Research Center Biorizon te zien in de TV show Booming Brabant. Scientific manager Jan Harm Urbanus en manager business development Joop Groen laten zien hoe bio-aromaten kunnen worden ontwikkeld uit mest en zeefgoed van afvalwater. Bekijk het item hieronder: Waste2Aromatics De video zoomt in...
Consortium schaalt productie bio-aromaten uit afvalstromen op

Consortium schaalt productie bio-aromaten uit afvalstromen op

Uit afval dat anders zou worden weggegooid of verbrand een waardevolle grondstof maken voor de chemische industrie? Daar gaat  een consortium van maar liefst 12 partijen de komende 18 maanden mee aan de slag. Uit gft, luiers, zeefgoed en mest worden aromaten gewonnen die onder meer worden gebruikt voor de productie van plastic. Met dit innovatieve...
Start van ELECTRE project: verlagen van electrolyzer kosten door verlenging levensduur

Start van ELECTRE project: verlagen van electrolyzer kosten door verlenging levensduur

VoltaChem co-initiator ECN en Hydron Energy gaan samenwerken in een project om te onderzoeken welke invloed het volgen van een wisselend aanbod duurzame elektriciteit heeft op de levensduur van de electrolyzer.
FD: Afvalbranche ziet brood in biochemicaliën

FD: Afvalbranche ziet brood in biochemicaliën

Het FD berichtte onlangs in een 2 pagina groot artikel over het Waste-2-Aromatics project van het op de Green Chemistry Campus gevestigde Shared Research Center Biorizon. 
FD: Miljoenensubsidie voor vergroening van chemie

FD: Miljoenensubsidie voor vergroening van chemie

Het FD berichtte onlangs over een miljoenensubsidie die onder anderen aan de Green Chemistry Campus is toegekend voor het opstarten van grootschalig onderzoek naar de winning van aromaten uit plantaardig restmateriaal.
Waarom ik mijn hart heb verloren aan de biobased economy in Zuidwest Nederland

Waarom ik mijn hart heb verloren aan de biobased economy in Zuidwest Nederland

Sinds de start van mijn bedrijf in 2011 werk ik vrijwel uitsluitend voor organisaties die actief zijn in de biobased economy in Zuidwest Nederland. Daar had ik al voor de start van mijn bedrijf mijn zinnen op gezet, dus ik ben nog elke dag ‘over the moon’ dat ik een bescheiden bijdrage mag leveren aan deze noodzakelijke, kansrijke...
Dit najaar 'Psychologie voor Duurzaamheid' - wie gaat er mee?

Dit najaar ‘Psychologie voor Duurzaamheid’ – wie gaat er mee?

Dit najaar volg ik – voor de 3e keer – de collegereeks ‘Psychologie voor Duurzaamheid’ van de Impact Academy. Ben ik zo traag van begrip, is de stof zo ingewikkeld of zijn de sprekers zo saai dat ik mijn aandacht er niet bij kan houden? Driewerf nee! Ik ga voor de derde keer, omdat het...
Developing Functionalized Biobased Aromatics

Developing Functionalized Biobased Aromatics

Biorizon researchers have been working hard on developing functionalized biobased aromatics from sugars and lignin. Please take a look at the current progress and calls for participation. Sugars to Bio-Aromatics Last month the Call for Participation for our Sugars to Bio-Aromatics research line generated a lot of enthousiastic response from interested parties. Furthermore the Waste2Aromatics project...
Groeit het dashboard van de toekomst bij SABIC?

Groeit het dashboard van de toekomst bij SABIC?

Op 18 juni 2015 onthulden SABIC, Green Chemistry Campus en NNRGY Crops door NNRGY aangeplant olifantsgras op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom. NNRGY Crops gaat op de Campus onderzoeken in hoeverre de vezels uit olifantsgras gebruikt kunnen worden als vulmiddel en versteviging van hoogwaardige kunststoffen. Denk bijvoorbeeld aan dashboards in auto’s. Dit project...