Aangezien ik me elk jaar een half jaar bezig houdt met een energiebesparingscampagne, namelijk de Greenchoice Warme Truiendag van Het Klimaatverbond, was ik getriggerd door het artikel dat ingaat op of energiebesparingscampagnes zin hebben. Aangezien mijn bedrijf op aarde is om duurzaam verschil te maken, was ik opgelucht dat de conclusie was dat ze inderdaad zin hebben 😉 Maar alleen als de campagne niet volledig focust op het besparen van geld, maar ook op meer altruïstische motieven, zoals een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Voor particulieren is de besparing van ongeveer € 70,- per jaar als ze CV 1 graad lager te zetten te gering om alleen daarvoor in actie te komen.

warmtescanTot slot gaf het artikel tips over wat het beste werkt: huis-aan-huis advies werkt het beste en daarna informatie verstrekken over wat gelijkwaardige huishoudens doen. Dat komt overeen met de aanbeveling die we in college 1 hebben gekregen om in je achterhoofd te houden dat mensen uiteindelijk kuddedieren zijn. In college 2 kwam daar een aansprekend voorbeeld bij van warmtescans in Gent. Als je ziet dat jouw huis als enige in de straat gigantische hoeveelheden warmte de lucht in laat vliegen, dan is de kans groot dat je in actie komt. Dit komt doordat de sociale druk letterlijk zichtbaar wordt gemaakt.

Uit de Toolkit Persuasieve Technieken haalde ik nog de tip om waar mogelijk directe feedback te geven. Bijvoorbeeld met een energiemonitoringstool zoals de Wattcher direct zichtbaar maken wat voor effect het heeft als je je was ’s zomers in de tuin droogt in plaats van in de wasdroger.

windcentraleWat ook goed werkt is om voor de gemiddelde consument niets zeggende cijfers en maten als m3 gas te vertalen naar maten die ze wél iets zeggen. De Windcentrale doet dit heel goed met hun app die laat zien hoeveel huizen de energie van ‘jouw’ windmolen gebruiken en hoeveel spaarlampen je van jouw winddelen kan laten branden. Ook hier is het slim dat niet de nadruk wordt gelegd op kostenbesparing. In de aanschaf van winddelen is het rendement van 8% een belangrijke USP, maar na aanschaf wordt het een sport om te kijken hoe hard ‘jouw’ molen draait.